Reagattaverein Niederrhein e.V.

Regattaprogramm Samstag      Regattaprogramm Sonntag

JuMRegatta

Ergebnisse Regatta Krefeld 19/20. September 2020

Samstag

1
SM2-A I
2 JF 2x B I

3

JM 1x B I

4

SF 2x A I

5

JM 2x A II

6

JF 2x A II

7

JM 1x B II LG

8

SM 1x A I LG

9

JF 1x B I LG

10

JM 1x B III

11

SF 2- A I

12

MM 1x A-G

13

SM 4- A I

14

SM 4x A I

15

JM 4+ A I

16

JM 1x A I

16a Rangliste NRW

JM 1x A I

17

JF 1x A I

17a Rangliste NRW

JF 1x A I

18

MM 4x+ A-Gig

19

JF 1x B II

20

JM/F 4x+ B I Mix

21 JM 1x A II LG
22 SM 2x A I

23

JM 2x B I

24

JM/F 4x A I

25

JM 4+ B I

26

SM 4+ A I

27

JF 1x A III

28

SF 1x A I

29

MW 4x+ A- G Gig

30

JM 2- A I

31

SM 2x A I LG

32

JF 1x A I LG

33

JM 1x B I LG

34

JF 2x B II

35

SF 4- A I

36

JM 1x A II

37

SM/F 4x A I Mix

38

SM 1x A I

39

JM 4x+ B I

40

JF 4x A I

41

JM 4- A I

42

JM 4x A I

43

SM/F 8+ A I Mix

44

JM 2x A I LG

45

JF 1x B I

46

JF 1x A II

47

JM 1x B II

48

JF 2x B I LG

49

SM 2x A II

50

JF 4- A I

51

JF 1x B III

52

JF 2x A I LG

53

JM 2x A I

54

JM 2x B I LG

55

JM 8+ A/B I

56

SF 4x A I

57

JF 4x+ B I

58

JF 2x A I

59

SM 1x A II

60

JM 1x A I LG

61

MM 2x A-G

62

MM/W 4x+ A-G Mix Gig

63

JM 2x B II

64

SF 1x A I LG

65

SM 8+ A I

Sonntag


66

JF 1x B III

67

SF 2- A I

68

JF 2x B I

69

JM 1x B I

70

JM 4x A I

71

JF 1x A I

72

JM 1x B II LG

73

SM 4+ A I

74

JF 1x B I LG

75

JM 1x B III

76

JM 4+ A I

77

SF 1x A I

78

SM 2x A II

79

SM 1x A I LG

80

SM 4- A I

81

MM 2x A-G

82

JM 2x A II

83

JF 1x B II

84

JM 4x+ B I LG

85

JM 1x A I LG

86

SM 4x A I

87

JM 2x B I

88

JF 2x A II

89

JM/F 4x A I Mix

90

JM 8+ A/B I

91_Einteilungen

MM 1x A-G

92

SM/F 8+ A I Mix

93

JF 1x A I LG

94

JM 1x B I LG

95

JF 4x+ B I

96

JM 1x A I

97

MW 1x A-G

98

JF 4x A I

99

SM 2x A I LG

100

JM 4x+ B I

101

SM 1x A I

102

JM 2x A I LG

103

SF 2x A I

104

JM 2- A I

105

JF 1x B I

106

JF 1x A II

107

JM 1x B II

108

JF 2x B I LG

109

JM 1x A II

110

SM 2x A I

111

SF 1x A I LG

112

MM 4x A-G

113

JF 2x A I LG

114

SM 2- A I

115

JM 2x B I LG

116

JM 4- A I

117

JM 2x A I

118

JF 2x B II

119

JM/F 4x+ B I Mix

120

JF 2x A I

121

JM 2x B II

122

SM 1x A II

123

JM 1x A II LG

124

JM 4+ B I

125

SF 4x A I

126

SM 8+ A I